Lider projektu

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka

WIELKOPOLSKIE CENTRUM EKONOMII SOLIDARNEJ
ul. Św. Wincentego 6/9
61-003 Poznań

+48 61 6682300
biuro@wces.eu

Skargi i wnioski

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl

PLANY BUDYNKÓW