Jednym z kluczowych zadań w projekcie „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” jest tworzenie partnerstw lokalnych. Wieloletnie doświadczenie Fundacji Barka pokazało, iż tylko na bazie dobrze zbudowanych i świadomie prowadzonych partnerstw lokalnych można stworzyć stabilne podmioty ekonomii społecznej, takie jak centra integracji społecznej czy spółdzielnie socjalne.

Partnerstwa tworzone przez Fundację „Barka” to bardzo otwarte gremia, którym patronują demokratycznie wybrani liderzy samorządowi. Aby to gremium było autentyczne organizacja pozarządowa powinna pełnić rolę animatora, który wspiera partnerstwo w konkretnych działaniach swoją bazą ekspercką i doświadczeniem. Do udziału w partnerstwie zapraszani są wszyscy obywatele danego regionu, Fundacja Barka stara się bowiem odchodzić od myślenia sektorowego na rzecz tworzenia prawdziwie obywatelskich instytucji, które powinny uspójniać poszczególne działania w kierunku rozwoju społeczności lokalnej.

Doświadczenie partnerstwa czarnkowsko-trzcianeckiego, a także partnerstwa gminy Lwówek, uczą nas, iż problemy społeczne trzeba rozwiązywać także z przedsiębiorcami a w rozwój regionu muszą być włączone organizacje pozarządowe. Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” zobowiązała się w ramach projektu utworzyć piętnaście partnerstw lokalnych na terenie subregionu poznańskiego.

23maj/19

Już dziś nowy zespół

ignerów używa Lorem Ipsum jako domyślnego modelu tekstu i wpisanie w internetowej wyszukiwarce ‘lorem ipsum’ spowoduje znalezienie bardzo wielu stron, które wciąż są w budowie. Wiele wersji tekstu ewoluowało i zmieniało sięCzytaj…

23maj/19

Nowe możliwości

stniejących. Jeśli masz zamiar użyć fragmentu Lorem Ipsum, lepiej mieć pewność, że nie ma niczego „dziwnego” w środku tekstu. Wszystkie Internetowe generatory Lorem Ipsum mają tendencje do kopiowania już istniejących bloków, coCzytaj…

23maj/19

Podpisane partnerstwo

W przeciwieństwie do rozpowszechnionych opinii, Lorem Ipsum nie jest tylko przypadkowym tekstem. Ma ono korzenie w klasycznej łacińskiej literaturze z 45 roku przed Chrystusem, czyli ponad 2000 lat temu! Richard McClintock, wykładowcaCzytaj…