Projekt

Wzory druków

  • skrócony opis przedsięwzięcia
  • regulamin rekrutacji do wsparcia finansowego
  • skrócony opis planowanego przedsięwzięcia
  • Obowiązek-informacyjny-RODO

 

  • Formularz rekrutacyjny OS INDYWIDUALNYCH WCES
  • Formularz rekrutacyjny OS PRAWNYCH